warsztaty dla rodzicow

WARSZTATY dla dorosłych

Warsztaty dla rodziców

Poszerzamy naszą ofertę i chcielibyśmy Państwu zaproponować szkolenia z zakresu PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, BEHAWIORYZMU dla rodziców. Takie szkolenia to świetna okazja, żeby dobrze przygotować się do roli rodzica lub do skonfrontowanie siebie jako rodzica. My, jako Centrum Animacji i Języków Romańskich chcielibyśmy trochę opwowiedzieć o naszych nowych kursach dla rodziców. Zainteresowane osoby zapraszamy do zapisu poprzez wypełnienie formularza.

Uważne rodzicielstwo

Rodzic pozna podstawy świadomego rodzicielstwa związane z pełną obecnością i zaangażowaniem. Na spotkaniu dowie się, w jaki sposób może wprowadzić uważność w swoje życie i praktykować ją w codziennym życiu rodzinnym. Rodzic uzyska wskazówki, jak zachować wewnętrzny spokój i cierpliwość w sytuacjach trudnych, uwzględniając perspektywę dziecka oraz okazując zrozumienie dla jego potrzeb. Przekona się, iż kształtowanie postawy uważności w relacji w dzieckiem związane jest z unikaniem z jednej strony pobłażliwości i lekceważenia, z drugiej rygoryzmu i nadmiernej kontroli. Akcent postawiony będzie na budowaniu bliskości opartej na zrozumieniu i akceptacji, oraz koncentracji na chwili obecnej.

Jak być wystarczająco dobrym rodzicem

Szkolenie pozwoli spojrzeć na rodzicielstwo z nieco innej perspektywy, pozbawionej presji stania się idealnym rodzicem. Uczestnik uzyska informacje, jak mądrze wspomagać dziecko, unikając postawy nadopiekuńczej, nadmiernie kontrolującej czy niezaangażowanej. Rodzic dowie się, jak ważna jest świadomość własnych emocji, motywacji, przekonać i oczekiwań we właściwych reagowaniu na zachowania swojego dziecka. Szkolenie pomoże w znalezieniu równowagi między własnymi potrzebami a potrzebami dziecka oraz wspomoże w sprostaniu rodzicielskim wyzwaniom. Akcent postawiony będzie na wyzbycie się nadmiernych oczekiwań wobec siebie i dziecka oraz na czerpaniu radości z bycia rodzicem.

Kary i nagrody czy pozytywna dyscyplina w wychowaniu?

Rodzic zapozna się z wybranymi zagadnieniami związanymi z zachowaniami trudnymi u dzieci, ich charakterystyką oraz przyczynami. Dowie się również, w jaki sposób wspomagać dziecko w zakresie samokontroli oraz rozwoju społecznego i emocjonalnego. Rodzic uzyska również wskazówki, jakim błędów uniknąć stosując nagrody i kary w wychowaniu. Przekona się, iż nie zawsze stosowanie metody behawioralnej jest najlepszym sposobem radzenia sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z byciem rodzicem.

 

Autorem warsztatów dr Matylda Pachowicz

pedagog specjalny

 

Inne tematy (przewidywany czas spotkania 90 -120 minut):

1) Dojrzałość szkolna czyli gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole
2) Rodzicielstwo bliskości
3) Techniki radzenia sobie ze złością dziecka
4) Zrozumieć nastolatka: zagrożenia współczesnego świata
5) Motywacja dziecka do działania
6) Profilaktyka rozwoju – co powinno niepokoić rodzica
7) Poradnictwo zawodowe- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym